Što su dužni plaćati privatni iznajmljivači?

Prošle godine pisali smo o administrativnim promjenama po pitanju obveza privatnih iznajmljivača koje su nastupile nakon izmjena te dopuna zakona i pravilnika.

Međutim, promjene u načinu obračuna i naplate financijskih obveza privatnih iznajmljivača, postale su sve učestalije, stoga nije jednostavno na vrijeme obuhvatiti sve pristigle informacije. Čitajući ovaj tekst, uvjerit ćete se kako je iznajmljivanje smještaja pravi posao koji zahtijeva vrijeme i znanje.

Što su dužni plaćati privatni iznajmljivači?

1. Turistička članarina

Turistička članarina jedan je od prihoda turističke zajednice, a osim privatnih iznajmljivača, plaćaju je i poduzeća koja su direktno ili indirektno povezana s turističkom aktivnošću u destinaciji. Do 2020. godine, turistička članarina obračunavala se prema turističkim razredima. Na ukupne prihode obračunavao se postotak ovisno o turističkom razredu.

Prema novom modelu, od 2020. godine, turistička članarina obračunava se prema broju stalnih i pomoćnih kreveta u smještajnom objektu. U obzir se uzima maksimalan broj registriranih kreveta tijekom godine te se obračunava za sve smještajne jedinice koje se nalaze na području jedne turističke zajednice u vlasništu jednog iznajmljivača. Turistička članarina plaća se u iznosu od 45,00 kuna za osnovne, te 22,50 kuna za pomoćne krevete u turističkom smještaju. Turističku članarinu moguće je platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Način plaćanja i broju kreveta navodi se u T2 obrascu koji se predaje do 15. siječnja područnom uredu Porezne uprave.

Kako izračunati turističku članarinu:

(4 osnovna kreveta x 45 HRK) + (2 pomoćna kreveta x 22,50 HRK) = 225 HRK

VAŽNO! Broj kreveta odnosi se na broj ležaja u objektu. Primjerice, ako u svom apartmanu imate jedan bračni krevet prijavljen kao osnovni, u tom slučaju plaćate 90 kuna (45 kuna x 2).

Uskoro bi svi iznajmljivači trebali imati novi izbornik sustava eVisitor, FINA - turistička članarina, gdje postoji uvid u aktualno stanje u vezi s obvezom plaćanja turističke članarine. U suprotnom, iznajmljivači su sami dužni pratiti stanje i rokove obveza plaćanja. Uplate se vrše prema gore navedenim rokovima, na račun lokalne turističke zajednice prema lokaciji smještaja.

2. Turistička pristojba

Iznajmljivači koji pružaju usluge noćenja u domaćinstvu ili na OPG-u plaćaju godišnji paušalni iznos pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni). Odluku o visini godišnjeg paušalnog iznosa po krevetu donosi županijska skupština uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica. Dakle, gradovi i općine unutar jedne županije NE MORAJU imati iste paušalne iznose pristojbe već se oni donose za svaku od jedinica lokalne samouprave zasebno.

U pravilu, turistička pristojba je naknada za boravak koju gost plaća kroz cijenu smještaja, stoga iznajmljivači u svojem računu kojeg izdaju gostu, ne naznačuju zasebno trošak turističke pristojbe već je on uračunat u cijenu smještaja.

Turistička pristojba također se može uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka s tim da prvi rok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Kako izračunati turističku pristojbu:

ukupan broj postelja x propisana visina paušala turističke pristojbe = ukupan paušal boravišne pristojbe za godinu dana

Uplatnice dugovanja turističke pristojbe nalaze se u sustavu eVisitor unutar izbornika ”Financije - Zaduženja - Uplatnice”.

3. Paušalni porez na dohodak

Ranije smo pisali kako je iznajmljivač, nakon što ishodi Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u turizmu, dužan u roku od 8 dana prijaviti se u nadležni ured Porezne uprave (prema mjestu prebivališta) i dobiti porezno rješenje potom se upisati u Registar poreznih obveznika (RPO).

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja osnovnih kreveta i visine paušalnog poreza po krevetu te se uvećava za stopu prireza jedinice lokalne samouprave u kojoj se smještajni objekt nalazi, neovisno o prebivalištu/boravištu iznajmljivača (poreznog obveznika). Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Visina paušalnog poreza ne može iznositi manje od 150,00 kn, a niti više od 1.500,00 kn. Ukoliko predstavničko tijelo ne donese odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, ona se određuje u iznosu od 750,00 kn.

Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju osnovnih kreveta u domaćinstvu te na njega ne utječe popunjenost ni promet.

Kako obračunati godišnji paušalni porez:

​Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja turistima = broj kreveta x paušalni porez


VAŽNO!
Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za stopu prireza porezu na dohodak. Stopa se određuje na razini jedinica lokalne samouprave prema mjestu gdje se smještajna jedinica nalazi.

Kome se plaća porez na dohodak?

Od 1.1.2020. godine porez na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi. Slijedom navedenog, uplatni računi su računi lokalne jedinice gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi.

Kada se plaća porez na dohodak?

Plaćanje godišnjeg paušalnog poreza vrši se tromjesečno u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Konkretno, rokovi su sljedeći:

• za I. tromjesečje najkasnije do 31. ožujka,

• za II. tromjesečje najkasnije do 30. lipnja,

• za III. tromjesečje najkasnije do 30. rujna i

• za IV. tromjesečje najkasnije do 31. prosinca.

Ukoliko iznajmljivač tijekom godine promjeni broj kreveta ili broj smještenih jedinica u kampu (povećanje i smanjenje kapaciteta temeljem izdanih rješenja nadležnih ureda), Porezna uprava će s 1. siječnja sljedeće godine ukinuti postojeće rješenje i donijeti novo.

Što vrijedi za nerezidente Republike Hrvatske?

Fizičke osobe – nerezidenti koji imaju u imovini apartmane i kuće za odmor u Republici Hrvatskoj, mogu dobiti odobrenje za iznajmljivanje i u poreznom se smislu smatrati iznajmljivačima, a kakav će porezni status imati u Hrvatskoj, te kakav će biti status pružene usluge, prvenstveno ovisi o tome jesu li državljani druge države članice EU ili su državljani trećih zemalja.

Iznajmljivači državljani drugih država članica EU mogu u Hrvatskoj obavljati usluge smještaja bez osnivanja obrta ili trgovačkog društva, ali se, u skladu sa člankom 90. Stavkom 1. Zakona o PDV-u moraju registrirati za potrebe PDV-a kada usluge pružaju izravno fizičkim osobama (zahtjev se dodstavlja Poreznoj upravi najkasnije 15 dana prije početka obavljanja isporuka).

Iznajmljivači državljani trećih zemalja, da bi pružali usluge iznajmljivanja i smještaja u turizmu, moraju u Republici Hrvatskoj osnovati obrt ili trgovačko društvo. Naravno, i za njih vrijedi prag propisan za male porezne obveznike, što znači da nemaju obvezu registracije za potrebe PDV-a dok ne ostvare isporuke u vrijednosti većoj od 300.000,00 kn tijekom godine.

4. PDV na usluge stranih poreznih obveznika

Ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje i sl.) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je zatražiti PDV identifikacijski broj i platiti hrvatski porez. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Ukoliko iznajmljivač posluje isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU), tad nije obvezan zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na obavljenu uslugu mora obračunati i platiti hrvatski PDV. Dodjela PDV identifikacijskog broja nije isto što i upis u registar obveznika PDV-a te se samom dodjelom PDV identifikacijskog broja iznajmljivač se ne upisuje u registar obveznika PDV-a.

Kako predati obrazac PDV-a?

Iznajmljivači koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU, obrazac PDV i obrazac PDV-S predaju elektroničkim putem u sustavu ePorezna.

Iznajmljivači koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti osobno ili poštom u papirnatom obliku.

Kako obračunati PDV?

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV i Obrazac PDV-S​ treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojoj je usluga primljena. Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj).​

Dakle, ako se, primjerice, radi o stranom portalu (npr. Booking.com) preko kojeg je zaprimljena rezervacija te je naplaćen iznos usluge (provizija prema postotku), potrebno je izračunati 25% od naplaćene usluge i dobiveni iznos platiti.

Kome se plaća PDV?

Iznos obračunatog PDV-a se uplaćuje u državni proračun.

IBAN primatelja: HR1210010051863000160

MODEL: HR68

Poziv na broj primatelja: 1201-OIB iznajmljivača

Pravni jezik i učestale promjene zakonskih regulativa mogu biti komplicirani za tumačenje i primjenu. Prijavite se na Litto newsletter i primajte obavijesti na vrijeme!

Za sva pitanja i informacije nas kontaktirajte ovdje.

Dogovorimo sastanak!

Zanima te više detalja o suradnji? Svrati na razgovor i saznaj zašto je Litto tvoj idealan partner za sljedeću sezonu!

girls on couch

Sve pohvale mladoj ekipi. Odlična suradnja, uvijek su dostupni, svidja mi se njihov ured, uvijek su nasmijani i sve je prošlo u najboljem redu. Nadam se i budućoj suradnji!

Vanja, Podstrana