Vodič kroz proces izdavanja računa gostima

Svi gosti koji borave u smještaju, od iznajmljivača trebaju dobiti račun za usluge smještaja. Izdavanje računa u turističkoj djelatnosti popraćeno je određenim pravilima, a u nastavku saznajte kako na ispravan način isporučiti račun za usluge smještaja u vlastitom objektu.

Kako izdati račun za usluge smještaja?

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom prodavatelj je obavezan ispostaviti račun. Isto se odnosi i na iznajmljivače s obzirom da je noćenje u turističkom smještaju usluga koja se u ovom slučaju prodaje. Svi iznajmljivači, bez obzira na status obveznika PDV-a, dužni su ispostaviti izlazni račun svakom gostu za svaku uslugu u svom domaćinstvu, a upravo ova radnja pod nadležnosti je turističke inspekcije. Stoga, u nastavku donosimo savjete kako pravilno izdati račun za usluge smještaja te koje sve stavke račun mora sadržavati.

Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Vodeći se propisanim, važno je da je račun ispisan na jasan način te je važna vjerodostojnost svih stavki navedenih na računu, a može se ispisati ručno na “Račun bloku” ili samostalno putem računala, pazeći pritom na poštivanje zakonskih stavki.

Račun mora sadržavati:

 • Broj računa (npr. 1/2023 oznaka je prvog računa izdanog u 2023. godini),
 • Podatke o iznajmljivaču tj. nositelju rješenja o pružanju usluga u domaćinstvu (ime, prezime i OIB iznajmljivača te adresu objekta),
 • Podatke o gostu (ime i prezime, država),
 • Definiranu vrstu usluge (noćenje, čišćenje,...),
 • Količinu obavljenih usluga (broj noćenja),
 • Jediničnu cijenu usluga,
 • Ukupan iznos usluga (iznos za naplatu),
 • Popust (ukoliko je primijenjen),
 • Boravišnu pristojbu (iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju paušalno nisu obvezni navesti iznos na računu, samo napomenu da je ista uključena u cijenu. Oni koji boravišnu pristojbu plaćaju po ostvarenom noćenju dužni su navesti iznose propisane za razred mjesta u kojem se objekt nalazi te za dob gosta.),
 • Datum izdavanja računa (datum odlaska gosta iz objekta),
 • Potpis iznajmljivača,
 • Napomene o naplati PDV-a (iznajmljivači koji nisu u sustavu PDV-a stavljaju napomenu “Iznajmljivač nije obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u, čl. 90., st.2.”).

Važno je napomenuti kako računi i e-Visitor moraju biti usklađeni te je evidenciju računa potrebno voditi kronološki za sve rezervacije. Primjer računa možete preuzeti OVDJE.

Račune je potrebno ispisati u dva primjerka, od kojih se originalni uručuje gostu, a kopija pohranjuje za potrebe knjiženja evidencije prometa te kao dokaz prilikom kontrole turističke inspekcije. Iznos na računu jedna je od glavnih stavki koje inspektorat kontrolira, a mora biti u skladu sa službenim cjenikom smještajnog objekta - pritom iznos ne smije nadvisiti iskazane službene cijene, ali može biti niži od cijena navedenih u cjeniku. U tom slučaju, na računu se evidentira primijenjeni popust, a temeljem toga konačni iznos za naplatu.

Što učiniti u slučaju pogrešno izdanog računa?

Prilikom ispunjavanja traženih podataka na računu može se dogoditi greška, bilo to pri ispunjavanju osobnih podataka ili iznosa, no to nije razlog za brigu. Takav račun, bez obzira što je nevažeći, ne smije se odbaciti. Potrebno ga je prekrižiti, staviti napomenu STORNO, nakon čega se ispisuje novi račun sa sljedećim rednim brojem - nikako ponavljati isti broj. Nevažeći račun važno je ostaviti u evidenciji radi uvida turističke inspekcije, na čiji je zahtjev potrebno predočiti sve račune po redoslijedu izdavanja.

Isto pravilo vrijedi i u slučaju reklamacije usluge i potraživanja povrata sredstava od strane gosta. Izdani račun s naplaćenim iznosom na isti se način stornira te ostavlja u vlastitoj evidenciji. Nakon toga je potrebno ispisati novi račun sa sljedećim rednim brojem, koji će sadržavati naplaćeni iznos noćenja (s prethodno izdanog računa) umanjen za iznos koji gost potražuje, odnosno refundirani iznos. I ovaj račun je potrebno izdati u dva primjerka s obzirom da je prethodno izdani račun storniran i sada nevažeći, te je gostu potrebno izdati novi i važeći, a kopiju zadržati za vlastitu evidenciju.

Kako izdati račun slučaju suradnje s turističkom agencijom?

Nekoliko je vrsta poslovanja turističkih agencija i suradnje privatnih iznajmljivača s istima, stoga donosimo najčešće slučajeve izdavanja računa u ovim okolnostima.

Slučaj 1.: Cjelokupan iznos rezervacije je plaćen agenciji od strane gosta

Gost je cjelokupan iznos rezervacije platio agenciji, nakon čega agencija podmiruje troškove smještaja iznajmljivaču, a iznajmljivač tada izdaje račun agenciji. Dakle, račun se naslovljava na ime agencije, a ne na ime gosta, s obzirom da je agencija u ovom slučaju snosila trošak za uslugu smještaja prema iznajmljivaču. Kao i kod direktnog izdavanja računa gostu, iznos usluge noćenja ne smije nadvisiti onaj naveden u službenom cjeniku objekta. Naravno, iskazana cijena noćenja može biti umanjena za popust odobren agenciji, evidentiran po pravilima ispunjavanja računa, a krajnji iznos računa mora biti jednak stvarnome prihodu iznajmljivača.

Slučaj 2.: Agencija je posredovala u dolasku gosta, no cjelokupan iznos rezervacije je plaćen iznajmljivaču od strane gosta

Kada je trošak rezervacije podmirio gost direktno iznajmljivaču tada se račun izdaje na ime gosta, a iznos mora odgovarati službenom cjeniku objekta.

Primjer ovakvog poslovanja agencije i iznajmljivača je suradnja s bilo kojim od prodajnih portala koje iznajmljivač koristi za oglašavanje vlastitog smještajnog objekta. Takvi portali ni na koji način nisu odgovorni za izdavanje računa, ni iznajmljivačima ni gostima, stoga je taj dio posla na iznajmljivaču. Čak i u slučaju naplate Online putem, iznajmljivač je dužan izdati račun gostu.

Slučaj 3.: Agencija je izdala račun gostu, ali u ime i za račun iznajmljivača

U ovom slučaju, iznajmljivač nije dužan izdati račun gostu, s obzirom da to radi agencija u njegovo ime. Ovakav oblik suradnje odnosi se na domaće agencije koje posluju u tuđe ime i za tuđi račun, te je račun koji iznajmljivač dobije od ovakve agencije važeći kao i onaj izdan osobno. Također, i takve primjerke računa potrebno je pohraniti u svrhu ispunjavanja evidencije o prometu te kao dokaz prilikom kontrole turističke inspekcije.

Dosta vam je računa, evidencije turističkog prometa i svega vezanog uz administraciju? Onda je pravo vrijeme da se obratite nekome tko to može raditi umjesto vas. Javite nam se mailom na info@litto.agency i povjerite nam svoje brige.

Dogovorimo sastanak!

Zanima te više detalja o suradnji? Svrati na razgovor i saznaj zašto je Litto tvoj idealan partner za sljedeću sezonu!

girls on couch

Sve pohvale mladoj ekipi. Odlična suradnja, uvijek su dostupni, svidja mi se njihov ured, uvijek su nasmijani i sve je prošlo u najboljem redu. Nadam se i budućoj suradnji!

Vanja, Podstrana