Nerezident si, a iznajmljuješ u RH? Donosimo sve o poreznom statusu i administrativnim obvezama!

Tko su iznajmljivači nerezidenti?

Prema Zakonu o porezu na dohodak nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u njoj ostvaruje dohodak što se oporezuje u skladu s tim zakonom. Međutim, bez obzira na službeno prijavljeno boravište, osoba koja u Republici Hrvatskoj nije porezni obveznik, u poreznom smislu nema jednake obveze kao rezident.

Što kada se radi o iznajmljivanju u turizmu?

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, poznatije kao Rješenje o kategorizaciji, nesmetano mogu ishoditi državljani Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije. 

No, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti nalaže da ugostiteljske usluge u domaćinstvu ne mogu pružati državljani trećih zemalja te da na području Hrvatske iznajmljivati mogu samo uz osnovan obrt ili trgovačko društvo.

Nerezidenti, koji u Republici Hrvatskoj nemaju prebivalište ili uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost iznajmljivanja turističkog smještaja, imaju obvezu reguliranja prava i obveza vezanih za porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost.

Konkretno, državljani drugih država članica EU koji u Hrvatskoj imaju status iznajmljivača, obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a.

Kako se to razlikuje od uobičajenog iznajmljivanja u Hrvatskoj?

Iznajmljivači rezidenti obvezni su plaćati paušalni porez na dohodak tromjesečno prema unaprijed definiranim rokovima. Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Iznajmljivači nerezidenti, državljani druge države članice EU postaju obveznici PDV-a prema hrvatskom Zakonu o PDV-u, odmah po započinjanju djelatnosti iznajmljivanja, te se za njih ne primjenjuje prag od 40.000,00 EUR za obvezan ulazak u sustav PDV-a.

Najkasnije 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti, nerezidenti su dužni prijaviti se Poreznoj upravi radi registracije za potrebe PDV-a i plaćanja poreza na dohodak imovine.

Zahtjev za registraciju za potrebe PDV-a podnosi se Područnom uredu Zagreb, Službi za utvrđivanje poreza i doprinosa, Odjelu za strane porezne obveznike. 

Zahtjev se dostavlja putem Obrasca P-PDV. Upisom u registar obveznika PDV-a, iznajmljivaču će biti dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.

Koje su porezne obveze iznajmljivača rezidenata trećih zemalja?

Iznajmljivači nerezidenti, državljani trećih zemalja, obvezni su prema mjestu obavljanja djelatnosti osnovati obrt ili trgovačko društvo kako bi mogli obavljati usluge smještaja, sukladno čl. 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Osnivanjem obrta ili trgovačkog društva stječu jednaka prava i obveze kao i hrvatski porezni obveznici, te se u poreznom smislu smatraju hrvatskim rezidentima. Na državljane trećih zemalja, obzirom na obvezu osnivanja obrta ili trgovačkog društva, primjenjuje se prag propisan za male porezne obveznike, što znači da nemaju obvezu upisa u registar obveznika PDV-a dok ne ostvare isporuke u vrijednosti većoj od 40.000,00 EUR. 

Međutim, imaju obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na način propisan odredbama Zakona o porezu na dohodak, odnosno utvrđivanja dobiti, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Mogu li kao iznajmljivač rezident pristupiti sustavu PDV-a?

Iznajmljivači rezidenti mogu na dva načina pristupiti sustavu PDV-a: dobrovoljno i po sili zakona. 

Što to znači? Za dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a potrebno je ispuniti P-PDV obrazac pri čemu nije važno koliko je prihoda ostvareno. U tom slučaju, iznajmljivač je obvezan biti u sustavu 3 godine. Nadalje, ulazak u sustav PDV-a silom zakona određen je novčanim iznosom. Drugim riječima, ostvarenjem prihoda u iznosu od 40.000,00 EUR, iznajmljivač pristupa sustavu PDV-a te se rješenje o paušalnom plaćanju poreza ukida. Tada iznajmljivač postaje obveznik plaćanja PDV-a na svaku naplaćenu uslugu, s početkom od sljedećeg mjeseca.

Ulaskom u sustav PDV-a ne prati nas obveza registriranja obrta ili tvrtke, ostaje mogućnost poslovanja kao fizička osoba, no, prema članku 82. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) nastaje obveza vođenja poslovnih knjiga i plaćanja poreza na dohodak.

Dogovorimo sastanak!

Zanima te više detalja o suradnji? Svrati na razgovor i saznaj zašto je Litto tvoj idealan partner za sljedeću sezonu!

girls on couch

Sve pohvale mladoj ekipi. Odlična suradnja, uvijek su dostupni, svidja mi se njihov ured, uvijek su nasmijani i sve je prošlo u najboljem redu. Nadam se i budućoj suradnji!

Vanja, Podstrana