Kako započeti s iznajmljivanjem u turizmu?

Posjedovanje nekretnine koja zjapi prazna često se manifestira kao trošak i propuštena zarada. Posebno ako se radi o objektu koji se nalazi na atraktivnoj lokaciji ili se ističe zanimljivim sadržajem. U toj situaciji, sve više vlasnika nekretnina okreće se turističkom iznajmljivanju.

U RH iznajmljivač može biti svaka fizička osoba, državljanin RH te državljani država članica Europskog ekonomskog prostora.

Oglašavanju i iznajmljivanju prethodi proces prikupljanja dokumenata i kategorizacije smještajnog objekta. Kako biste službeno postali iznajmljivač, potrebno je proći par koraka, a prvi je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

1. Kako ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu?

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili popularnije kao rješenje o kategorizaciji izdaje Upravni odjel za turizam i pomorstvo županije na čijem se području nalazi turistički objekt.

Za zatražiti rješenje potrebno je predati:

a) Ispunjen obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (može se preuzeti na internet stranicama ili osobno u pisarnici nadležnog upravnog ureda)

Obrazac zahtjeva dostavlja se popunjen i potpisan. Iznajmljivač u zahtjevu mora navesti osobni identifikacijski broj (OIB) što se odnosi i na državljane Europskog ekonomskog prostora i Švicarske konfederacije. U zahtjevu je potrebno navesti točnu adresu prebivališta odnosno grad, ulica i kućni broj (koji su istovjetni podaci sa valjane osobne iskaznice). Strani državljani navode adresu i državu svoga prebivališta te ime i prezime osobe koju su opunomoćili da ih zastupa u RH i koja govori hrvatski jezik te njene podatke: telefon/mobitel za kontakt u RH i njenu adresu u RH.

b) Ispravnu dokumentaciju:

  1. Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice / putovnice)
  2. Dokaz o vlasništvu objekta (sobe, apartmana, studio apartmana, kuće za odmor) ili zemljištu za kamp

- Izvadak iz zemljišne knjige

- Pisana suglasnost suvlasnika objekta (ako ima više vlasnika)

- Pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev predaje član obitelji koji nije vlasnik)

  1. Dokaz o uporabljivosti građevine - objekta u kojem će se pružati usluge sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13)
  2. Dokaz o uplaćenoj upravoj pristojbi

- uplatnica kojom se dokazuje da je iznos uplaćen putem pošte, banke ili internetom (ako se zahtjev predaje osobno u Pisarnici, putem pošte ili mailom)

- državni biljezi (taksene marke) - ako se zahtjev predaje osobno u Pisarnici ili putem pošte

  1. Dokaz o uplaćenoj naknadi za trošak očevida - iznos naknade ovisi o kapacitetu objekta i naveden je na obrascu Zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Zahtjev se predaje kada je prikupljena sva potrebna dokumentacija uz uvjet da je ispravna te kada je objekt u potpunosti opremljen i uređen, spreman za prijem gostiju.

Kako kategorizirati objekt ako ne živim u blizini?

Ako iznajmljivač nije u mogućnosti osobno predati zahtjev, u njegovo ime ga može predati i potpisati samo osoba koju je iznajmljivač opunomoćio (uz predočenje odvjetničke punomoći ili pisane punomoći koja je ovjerena u Javnog bilježnika). Isto se odnosi i na strane državljane zemalja članica Europskog ekonomskog prostora i Švicarske konfederacije.

Zahtjev i navedeni dokumenti mogu se predati osobno, uputiti poštom ili mailom na adresu nadležnog odjela.

Koju kategoriju će dobiti moj objekt?

Kategorija tj. broj zvjezdica kategorizacije ovisi o više faktora koji su navedeni uPravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 009/2016). Spomenuti pravilnik korisno je proučiti prije opremanja i uređenja objekta za turističko iznajmljivanje.

Tijekom izgradnje, uređivanja i opremanja objekta ili tijekom izrade projekta kojim će se izvršiti promjena namjene u objekt koji će se iznajmljivati, javljaju se brojne nedoumice, posebice u svezi objekata većeg kapaciteta. Ukoliko se budući iznajmljivač želi savjetovati o vrsti objekta, rasporedu prostorija, elemenata važnih za dobivanje određene kategorije, rasporedu namještaja i sl., moguće je podnijeti Zahtjev za savjetodavni (konzultativni) očevid, na temelju kojega će dobiti mišljenje i upute na koji način će urediti objekt.

2. Tko i kada vrši očevid objekta?

Ispunjavanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju utvrđuje se očevidom povjerenstva Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Prema unaprijed utvrđenom planu rasporeda izlaska na teren, voditelj postupka najavljuje termin očevida iznajmljivaču, koji je dužan nazočiti očevidu i osigurati njegovo nesmetano provođenje.

U objektu za vrijeme očevida ne smiju biti keramičari, električari, parketari i ostali majstori. Ako iznajmljivač odbije očevid, biti će obaviješten o novom terminu sukladno planu rasporeda izlaska na teren, odnosno kada dođe na red. Ukoliko iznajmljivač ponovo odbije očevid, smatrat će se da je odustao od zahtjeva i postupak će se obustaviti.

Očevidom se provjeravaju svi propisani uvjeti i vrši mjerenje površine modula. Objekt mora biti čist i uredan, uređaji ispravni, namještaj i oprema, kao i fasada, bez oštećenja. Povjerenstvo vrši i provjeru sigurnosnih elemenata kao npr. ograde na stubištu, balkonu, terasi, oštri i stakleni nezaštićeni bridovi i sl. O utvrđenom činjeničnom stanju povjerenstvo sastavlja zapisnik kojega potpisuju članovi povjerenstva i iznajmljivač.

Iznajmljivač ima pravo dati primjedbe na zapisnik. Ukoliko se očevidom utvrdi da objekt ne ispunjava u potpunosti uvjete za vrstu i/ili kategoriju, iznajmljivaču će se dati rok u kojemu je dužan ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti voditelja postupka, koji će organizirati ponovljeni očevid.

Kada iznajmljivač ispuni sve uvjete i uspješno završi proces očevida, izdaje mu se Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

3. Gdje se prijaviti nakon ishođenja rješenja?

Nakon što je iznajmljivač ishodio Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (od Ureda državne uprave ili Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Za​greba) potrebno je uputiti se s kopijom Rješenja u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar poreznih obveznika. Uz kopiju Rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO).​

Također, s navedenim rješenjem potrebno je uputiti se u ured turističke zajednice općine ili grada u kojem se nalazi turistički objekt, kako bi zatražili podatke za prijavu u eVisitor sustav (TAN listu s korisničkim imenom i lozinkom).

Za svu pomoć i dodatne informacije Litto stoji na raspolaganju! Kontaktirajte nas za pitanja ili moguću suradnju.

Dogovorimo sastanak!

Zanima te više detalja o suradnji? Svrati na razgovor i saznaj zašto je Litto tvoj idealan partner za sljedeću sezonu!

girls on couch

Sve pohvale mladoj ekipi. Odlična suradnja, uvijek su dostupni, svidja mi se njihov ured, uvijek su nasmijani i sve je prošlo u najboljem redu. Nadam se i budućoj suradnji!

Vanja, Podstrana