Kako započeti s iznajmljivanjem u turizmu?

Posjedovanje nekretnine koja zjapi prazna često se manifestira kao trošak i propuštena zarada. Posebno ako se radi o objektu koji se nalazi na atraktivnoj lokaciji ili se ističe zanimljivim sadržajem. U toj situaciji, sve više vlasnika nekretnina okreće se turističkom iznajmljivanju.

U RH iznajmljivač može biti svaka fizička osoba, državljanin RH te državljani država članica Europskog ekonomskog prostora.

Oglašavanju i iznajmljivanju prethodi proces prikupljanja dokumenata i kategorizacije smještajnog objekta. Kako biste službeno postali iznajmljivač, potrebno je proći par koraka, a prvi je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

1. Kako ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu?

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili popularnije kao rješenje o kategorizaciji izdaje Upravni odjel za turizam i pomorstvo županije na čijem se području nalazi turistički objekt.

Za zatražiti rješenje potrebno je predati:

a) Ispunjen obrazac Zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (može se preuzeti na internet stranicama ili osobno u pisarnici nadležnog upravnog ureda)

Obrazac zahtjeva dostavlja se popunjen i potpisan. Iznajmljivač u zahtjevu mora navesti osobni identifikacijski broj (OIB) što se odnosi i na državljane Europskog ekonomskog prostora i Švicarske konfederacije. U zahtjevu je potrebno navesti točnu adresu prebivališta odnosno grad, ulica i kućni broj (koji su istovjetni podaci sa valjane osobne iskaznice). Strani državljani navode adresu i državu svoga prebivališta te ime i prezime osobe koju su opunomoćili da ih zastupa u RH i koja govori hrvatski jezik te njene podatke: telefon/mobitel za kontakt u RH i njenu adresu u RH.

b) Ispravnu dokumentaciju:

1. Dokaz o državljanstvu države članice EU(preslika osobne iskaznice/putovnice)

2. Dokaz o vlasništvu objekta ili vlasništvu zemljišta za kamp

a) Izvadak iz zemljišne knjige
b) Pisana suglasnost suvlasnika objekta (ako ima više vlasnika)
c) Pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev predaje član obitelji koji nije vlasnik)

3. Dokaz o uporabljivosti građevine – objekta u kojem će se pružati usluge sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja

4. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi plaćen u u državnim biljezima ili elektroničkim putem u iznosu od 70,00 kuna(9,29 EUR)
tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

IBAN: HR12 1001005-1863000160
Poziv na broj: HR64 5002-30873-OIB
Korisnik: DRŽAVNI PRORAČUN RH
Svrha uplate: upravna pristojba

5. Dokaz o uplaćenoj naknadi za trošak očevida:

- kapacitet do 2 kreveta koji ulaze u kapacitet objekta…………….150,00 kuna(19,91 EUR)\

 • za svaki idući dodatni krevet koji ulazi u kapacitet……….…10,00 kuna/krevet(1,33 EUR)
  Ponovljeni očevid
  (kapacitet do 2 kreveta koji ulaze u kapacitet objekta)……...…...300,00kuna(39,82 EUR)
  za svaki idući dodatni krevet koji ulazi u kapacitet…………10,00 kuna/krevet(1,33 EUR)
  Za očevid u roku od 12 mjeseci od odjave kategoriziranog objekta
  (kapacitet do 2 kreveta koji ulaze u kapacitet objekta) ……...…..300,00 kuna(39,82 EUR)
  za svaki idući dodatni krevet koji ulazi u kapacitet……….…10,00 kuna/krevet(1,33 EUR)

*Podatke za uplatu potrebno je zatražiti od nadležnog ureda.

Zahtjev se predaje kada je prikupljena sva potrebna dokumentacija uz uvjet da je ispravna te kada je objekt u potpunosti opremljen i uređen, spreman za prijem gostiju.

Kako kategorizirati objekt ako ne živim u blizini?

Ako iznajmljivač nije u mogućnosti osobno predati zahtjev, u njegovo ime ga može predati i potpisati samo osoba koju je iznajmljivač opunomoćio (uz predočenje odvjetničke punomoći ili pisane punomoći koja je ovjerena u Javnog bilježnika). Isto se odnosi i na strane državljane zemalja članica Europskog ekonomskog prostora i Švicarske konfederacije.

Zahtjev i navedeni dokumenti mogu se predati osobno, uputiti poštom ili mailom na adresu nadležnog odjela.

Koju kategoriju će dobiti moj objekt?

Kategorija tj. broj zvjezdica kategorizacije ovisi o više faktora koji su navedeni u Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 009/2016). Spomenuti pravilnik korisno je proučiti prije opremanja i uređenja objekta za turističko iznajmljivanje.

Tijekom izgradnje, uređivanja i opremanja objekta ili tijekom izrade projekta kojim će se izvršiti promjena namjene u objekt koji će se iznajmljivati, javljaju se brojne nedoumice, posebice u svezi objekata većeg kapaciteta. Ukoliko se budući iznajmljivač želi savjetovati o vrsti objekta, rasporedu prostorija, elemenata važnih za dobivanje određene kategorije, rasporedu namještaja i sl., moguće je podnijeti Zahtjev za savjetodavni (konzultativni) očevid, na temelju kojega će dobiti mišljenje i upute na koji način će urediti objekt.

2. Tko i kada vrši očevid objekta?

Ispunjavanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju utvrđuje se očevidom povjerenstva Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Prema unaprijed utvrđenom planu rasporeda izlaska na teren, voditelj postupka najavljuje termin očevida iznajmljivaču, koji je dužan nazočiti očevidu i osigurati njegovo nesmetano provođenje.

U objektu za vrijeme očevida ne smiju biti keramičari, električari, parketari i ostali majstori. Ako iznajmljivač odbije očevid, biti će obaviješten o novom terminu sukladno planu rasporeda izlaska na teren, odnosno kada dođe na red. Ukoliko iznajmljivač ponovo odbije očevid, smatrat će se da je odustao od zahtjeva i postupak će se obustaviti.

Očevidom se provjeravaju svi propisani uvjeti i vrši mjerenje površine modula. Objekt mora biti čist i uredan, uređaji ispravni, namještaj i oprema, kao i fasada, bez oštećenja. Povjerenstvo vrši i provjeru sigurnosnih elemenata kao npr. ograde na stubištu, balkonu, terasi, oštri i stakleni nezaštićeni bridovi i sl. O utvrđenom činjeničnom stanju povjerenstvo sastavlja zapisnik kojega potpisuju članovi povjerenstva i iznajmljivač.

Iznajmljivač ima pravo dati primjedbe na zapisnik. Ukoliko se očevidom utvrdi da objekt ne ispunjava u potpunosti uvjete za vrstu i/ili kategoriju, iznajmljivaču će se dati rok u kojemu je dužan ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti voditelja postupka, koji će organizirati ponovljeni očevid.

Kada iznajmljivač ispuni sve uvjete i uspješno završi proces očevida, izdaje mu se Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

3. Gdje se prijaviti nakon ishođenja rješenja?

Nakon što je iznajmljivač ishodio Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (od Ureda državne uprave ili Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Za​greba) potrebno je uputiti se s kopijom Rješenja u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar poreznih obveznika. Uz kopiju Rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO).​

Također, s navedenim rješenjem potrebno je uputiti se u ured turističke zajednice općine ili grada u kojem se nalazi turistički objekt, kako bi zatražili podatke za prijavu u eVisitor sustav (TAN listu s korisničkim imenom i lozinkom).

Za svu pomoć i dodatne informacije Litto stoji na raspolaganju! Kontaktirajte nas za pitanja ili moguću suradnju.

Dogovorimo sastanak!

Zanima te više detalja o suradnji? Svrati na razgovor i saznaj zašto je Litto tvoj idealan partner za sljedeću sezonu!

girls on couch

Sve pohvale mladoj ekipi. Odlična suradnja, uvijek su dostupni, svidja mi se njihov ured, uvijek su nasmijani i sve je prošlo u najboljem redu. Nadam se i budućoj suradnji!

Vanja, Podstrana