Kategorizacija turističkog smještaja za tvrtke

Mali iznajmljivači imaju važnu ulogu u ukupnoj slici smještajnih kapaciteta u RH. Uzastopni godišnji rast broja kreveta u privatnom smještaju u Hrvatskoj rezultirao je rastom ukupnih prihoda. Stoga, ne čudi činjenica da se sve više investicija relizira baš u segmentu privatnog smještaja. 

Osim malih privatnih iznajmljivača u kontekstu fizičkih osoba, sve više se kategorizira smještaj putem tvrtki, tj. pravnih osoba. Za očekivati je kako ne vrijede ista pravila za fizičke i pravne osobe kod apliciranja za ishođenje rješenja o kategorizaciji stoga u nastavku objašnjavamo na koji način zatražiti rješenje i koje dokumente pripremiti za ishođenje kategorizacije smještaja u vlasništvu pravnih osoba.

Zahtjev za izdavanje rješenja

Osnovni dokument potreban za zatražiti očevid i kategorizaciju je Zahtjev za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine “Ostali ugostiteljski objekti za smještaj” (obrtnici / trgovačka društva).

Ovaj dokument treba sadržavati informacije o trgovačkom društvu koje se odnose na naziv, OIB i sjedište te informacije o objektu koje obuhvaćaju vrstu smještaja, adresu, naziv, kategoriju koja se zahtijeva, usluge koje će se pružati i dodatno informacije o odgovornoj osobi.

Zahtjev je moguće osobno preuzeti u uredu odjela odgovornog za provođenje kategorizacije ili na mrežnim stranicama ukoliko je dostupno. Za Splitsko-dalmatinsku županiju, zahtjev je moguće preuzeti OVDJE.

Dopunska dokumentacija

Uz zahtjev, obvezno je priložiti i sljedeće dokumente:        

  1. Dokaz o registriranoj djelatnosti

-rješenje o upisu trgovačkog društva u registar Trgovačkog suda / preslika rješenja o upisu u Obrtni registar)

  1. Dokaz o pravu korištenja objekta odnosno poslovnog prostora 

-(izvornik ili ovjerena preslika ugovora o zakupu ili izvornik izvatka iz zemljišne knjige)

  1. Dokaz o vlasništvu objekta 

-(Izvadak iz zemljišne knjige) – za ugostiteljske objekte vrste soba, apartman i studio apartman koji se nalaze u zgradi koja nema poslovnu namjenu  

  1. Dokaz o uporabljivosti  građevine

-objekta u kojem će se pružati usluge, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja

  1. Pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara

-za objekte koji se nalaze u zgradi koja nema poslovnu namjenu i čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2

  1. Grafički prikaz

-(tlocrt - popis površina modula) objekta s naznačenim površinama prostorija

Priloženi dokumenti mogu biti kopije, ali sugeriramo pripremu originala na vrijeme jer službena osoba ima pravo zatražiti original na uvid.

Za izvršenje očevida i kategorizacije, potrebno je platiti naknade za upravnu pristojbu i za trošak očevida te priložiti dokaze o istima. Kao dokaz vrijedi obična uplatnica ili izvršen nalog internet bankarstva.

  1. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 18,58 EUR

 Podaci za plaćanje:

IBAN: HR12 10010051863000160
Poziv na broj: HR64 5002-30873-OIB
Korisnik: DRŽAVNI PRORAČUN RH
Svrha uplate: upravna pristojba

  1. Dokaz o uplaćenoj naknadi za trošak očevida:

-Kapacitet do 2 kreveta koji ulaze u kapacitet objekta……………………………….….………. 26,54 EUR

-za svaki idući dodatni krevet koji ulazi u kapacitet………………..………………………1,33 EUR /krevet

ponovljeni očevid\

-(kapacitet do 2 kreveta koji ulaze u kapacitet objekta)................................………………….. 53,09 EUR
-za svaki idući dodatni krevet koji ulazi u kapacitet………………………………………..1,33 EUR /krevet

Podaci za plaćanje za Splitsko-dalmatinsku županiju:

IBAN: HR7124070001800017008
Model: HR68
Poziv na broj: 5312-OIB UPLATITELJA
Korisnik: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2, 21000 Split
Svrha uplate: naknada troškova očevida - TURIZAM

Zahtjev sa priloženom dokumentacijom potrebno je dostaviti Pisarnici u Splitu, Vukovarska 1 (prizemlje), ako se objekt nalazi na području nadležnosti Splita (Split, Slatine, Podstrana, Solin, Klis, Dugopolje, Muć, Šolta). Za ostala mjesta, zahtjev se predaje prema mjestu na čijem području se nalazi objekt (Trogir, Kaštela, Omiš, Makarska, Supetar, Hvar, Vis, Sinj, Imotski, Vrgorac). Kontakt lista dostupna je na LINKU.

Što nakon kategorizacije?

Nakon uspješno provedenog očevida i pozitivnog rješenja, nadležni odjel u roku od 8 dana izdaje Rješenje na temelju kojeg je potrebno zatražiti ostalu nužnu dokumentaciju za uspjeđšno vođenje turističkog smještaja. Prvenstveno se radi o TAN listi i podacima za prijavu u eVisitor, a preporučamo i sastnak kod poreznog savjetnika te konzultacije s knjigovođom.

Nedostaje ti stručni partner za upravljanje turističkim smještajem? Ne brini, javi nam se putem maila na info@litto.agency ili na broj +385911770310 i zatraži sastanak s nekim od naših stručnjaka.

Dogovorimo sastanak!

Zanima te više detalja o suradnji? Svrati na razgovor i saznaj zašto je Litto tvoj idealan partner za sljedeću sezonu!

girls on couch

Sve pohvale mladoj ekipi. Odlična suradnja, uvijek su dostupni, svidja mi se njihov ured, uvijek su nasmijani i sve je prošlo u najboljem redu. Nadam se i budućoj suradnji!

Vanja, Podstrana