Obračun turističke članarine od sada u eVisitoru!

Nastavno na obvezu plaćanja paušalne turističke članarine za 2022. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Porezna uprava je unutar sustava ePorezna dana15. srpnja 2022.izvršila zaduženja paušalne turističke članarinena porezno knjigovodstvenim karticama obveznika, a temeljem podataka (kapaciteta) iz sustava eVisitor.

Dodatno, od 22. srpnja 2022. unutar sustava eVisitor vidljiv je obračun turističke članarine za 2022. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbamaZakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20).

Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, podatke je dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti dodatno prikazali i unutar sustava eVisitor. Radi se oinformativnom obračunu godišnjeg paušala za 2022., a službena evidencija se vodi unutar informacijskog sustava Porezne uprave.

Sukladno odredbama Pravilnika o sustavu eVisitor, putem sustava eVisitor na osnovi podataka Porezne uprave, obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznosu zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

U slučaju da obveznik i/ili Porezna uprava bude imala pitanja vezana uz broj kreveta usmjerit će komunikaciju pojedinačno prema nadležnoj turističkoj zajednici. U ovoj fazi obračun je vidljiv samo obveznicima, dok će u narednim danima sustav biti nadograđen dainformacije budu dostupne i turističkim zajednicama.

Informacije o obračunu:

Obračun turističke članarine za 2022. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2021. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2021. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica. Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

  • Primjer 1.Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2021. je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina.
  • Primjer 2.Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.
  • Primjer 3.Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je po 4 kreveta za svaku turističku zajednicu. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

Za obveznike koji će po prvi puta ishoditi rješenje nakon inicijalnog puštanja obračuna Porezne uprave, zaduženje će se računati prema broju kreveta u tekućoj godini, a iznos je potrebno platiti jednokratno do 31.12. tekuće godine.

Izvor: HTZ

Dogovorimo sastanak!

Zanima te više detalja o suradnji? Svrati na razgovor i saznaj zašto je Litto tvoj idealan partner za sljedeću sezonu!

girls on couch

Sve pohvale mladoj ekipi. Odlična suradnja, uvijek su dostupni, svidja mi se njihov ured, uvijek su nasmijani i sve je prošlo u najboljem redu. Nadam se i budućoj suradnji!

Vanja, Podstrana